Handelsbetingelser

Omfang

Nærværende købsbetingelser er gældende for køb af produkter, forløb, live og online træning og yoga, hold og personlige forløb på www.sofieb.dk. Betingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem www.sofieb.dk og køber, medmindre andet følger nedenfor.

Aftaleindgåelser

Køber skal ved hvert køb acceptere købsbetingelserne. Køber opfordres til at læse betingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som vilkårene giver. Aftalen bliver indgået på dansk og dansk lovgivning er gældende.

www.sofieb.dk kan kontantkøbsaftaler med børn og unge under 18 år kun indgås af forældre eller andre, der lovligt kan handle på vegne af barnet eller den unge.

www.sofieb.dk forbeholder sig ret til at annullere købers ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer. www.sofieb.dk tager forbehold for tastefejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer, udsolgte / udgåede varer samt leveringssvigt.

Aflysning og udelukkelse

SOFIEB kan opsige enhver kundeaftale uden yderligere varsel. I tilfælde af opsigelse vil samtlige uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt. Såfremt SOFIEB ophæver en aftale på grund af en kundes væsentlige misligholdelse af de gældende betingelser eller ordensreglement, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art.
www.sofieb.dk kan til hver en tid ophøre samarbejdet med en kunde i et personligt forløb. Kunden får da det resterende beløb svarende til antal klip refunderet.

www.sofieb.dk  kan til hver en tid aflyse et live hold med op til en times varsel. Kunden kan da vælge at komme på et andet hold eller få det fulde beløb tilbage.

Ordensreglement

Kun indendørs sko tilladt i salen. Benyt forgang og skohylde til udendørs sko. Rygning forbudt i og omkring SOFIEB & STUDIOB.

Læg gerne brugte håndklæder i vasketøjskurven på badeværelset.

Heldbredstilstand og personskade

www.sofieb.dk og Ann Sofie Bækgaard kan på intet tidspunkt stilles til ansvar for eventuelle skader påført under træningen/undervisningen eller som følge af træningen/undervisningen. Al træning er på eget ansvar.

Medlemmet er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos eller med SOFIEB. SOFIEB tager ikke ansvaret for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. Her følges dansk erstatningsret på området.

Værdigenstande

SOFIEB bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.

Uforudsigelighed

SOFIEB er ikke ansvarlig for en eventuel forhindring eller begrænsning af træningsmuligheder, som skyldes omstændigheder, der er udenfor SOFIEBs kontrol og som ikke med rimelighed kunne forudses, undviges eller overvindes af SOFIEB.

Ansvarsfraskrivelse og garanti

www.sofieb.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre hjemmesider igennem links. Disse hjemmesider er uden for www.sofieb.dk’s kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og www.sofieb.dk, varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til www.sofieb.dk´s egen beskrivelse.

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for www.sofieb.dk’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende. www.sofieb.dk afgiver en standard garanti for de bestilte varer.

Priser

Alle priser er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Priserne ændres løbende. Køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen, såfremt www.sofieb.dk accepterer ordren. Alle priser er vist inkl. moms.

Forløb kan ikke sættes i bero. Ej heller ved sygdom.

Ejendomsret

Køber besidder fra leveringsdagen ejendomsretten til produkterne, herunder alle tilbehørsdele, m.v. der måtte tilføjes, eller erstatte dele af produkterne under kontantkøbsaftalens løbetid. Køber er berettiget til at råde retligt over produkterne, tilbehør, m.v. fra leveringsdagen. www.sofieb.dk har ikke taget ejendomsforbehold i produkterne.

Betalingsbetingelser og gebyrer

Betaling for bestilte varer sker online ved brug af Dankort og eDankort. Ved betaling med kort tillægges der betalingskortgebyrer (Dankort: 1,39 DKK – eDankort: 1,39 DKK).

Inden køber vælger at godkende ordren bliver gebyret oplyst. Betaling via kreditkort er underlagt kortudsteders betingelser for anvendelse. Når køber bestiller med kreditkort ”reserveres” beløbet på købers konto. Når leverandøren efterfølgende har afsendt de bestilte produkter, gør www.sofieb.dk betalingspåkrav til kortudsteder. Det betyder, at køber ikke længere kan disponere over det reserverede beløb, efter bestillingen er godkendt. Det reserverede beløb hæves dog først på kontoen, når kortudsteder modtager betalingskravet fra betalingsmodtageren.

De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Betalingen for produkterne sker i forbindelse med afsendelse fra leverandøren. Beløbet hæves først på købers kort, når varerne sendes fra leverandøren. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, køber har godkendt ved købet.

Abonnement på Yogaklubben

Indgår du en aftale om abonnement på Yogaklubben, kan du betale med kort på vores website, hvor du vælger om du vil betale hver måned, hver 3. måned eller en gang om året.

Du skal være minimum 18 år, for at tegne et abonnement til Yogaklubben.

Et abonnement på Yogaklubben indeholder to yogapraksisser pr. uge hele året (der er dog variation i forbindelse med højtider og helligdage, men du bliver aldrig dårlige stillet. Du får også umiddelbart efter købet, adgang til dit helt eget onlinebibliotek, hvor du til enhver tid, kan se forskellige yogapraksisser.

Binding

Vælger du at betale hver måned, er du bundet de to første måneder, og vælger du at betale hver 3. måned eller en gang om året, er der ingen binding.

Fortrydelsesret

Da du får adgang til onlinemateriale med det samme du tegner et abonnement på Yogaklubben, frafalder fortrydelsesretten.
Der er ingen prøveperiode, med mindre andet specifikt er oplyst.

Opsigelse af abonnementet

Ønsker du at opsige dit abonnement, kan du gøre det inde i Simplero. Se hvordan her.
Du skal blot opsige inden dit abonnement bliver trukket næste gang. Er beløbet trukket fra dit kort, bliver det opsagt den efterfølgende måned.

Beløbet tilbagebetales ikke.

Din adgang til materialet i dit onlinebibliotek (i Simplero), udløber når dit abonnement stopper, og du har ikke længere adgang. Det samme gælder adgangen til Yogaklubbens Facebook-gruppe.

Levering og risiko

Ved køb af live kursus skal køber møde op til kurset for at få sin vare.

Ved køb af online kurser skal køber selv oprette og bruge sit login på hjemmesiden for at tilgå kurset. Køber kan også trykke på linket til kurset direkte i ordrebekræftelsen (VIEW COURSE).

Køber er selv ansvarlig for at få skrevet den korrekte e-mailadresse, så ordrebekræftelsen og kvitteringen bliver sendt til den rigtige adresse.

Ved køb af personligt forløb skal køber efter aftale med sofieb personligt møde op med mindre varen er købt til en anden person. SofieB kontakter køber (eller personen, der skal have varen) inden for 5 hverdage. Hvis dette ikke sker, skal køber selv tage kontakt til sofieb på mail@sofieb.dk eller på tlf. 26749182. Er køber ikke tilfreds med udbudet af tider, er der 14. dages fortrydelsesret (se fortrydelsesret).

Reklamation

Reklamation skal ske indenfor rimelig tid efter varens modtagelse. Kunden bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består. I tilfælde af berettiget reklamation får køber ingen reduktion i ydelsen. Varen vil blot blive udbedret eller evt. ombyttet. Der kan skriftligt reklameres til mail@sofieb.dk

Fortrydelsesret – B2C (forbrugere) & B2B (erhvervskunder)

Der er ingen fortrydelsesret på live kurser.

Der er 14. dages fortrydelsesret på personlige forløb. Kunden betaler kun for de timer/klip, der er blevet brugt. Ved ophørt samarbejde, får kunden refunderet beløbet for de resterende klip.

Persondatapolitik og videregivelse af personoplysninger

www.sofieb.dk behandler oplysninger om dig som køber med det formål at tilbyde produkter, inspirere og motivere omkring træning, yoga og bevægelse. Behandlingen består af kundeadministration (f.eks. facebook-grupper, kommunikation om personlige træningsaftaler) og markedsføring via nyhedsbreve fra MailChimp (læs om Mailchimps privatlivspolitik her).

Første gang, du køber en vare (medlemskab/event/holdtime/online træning o.l.) på www.sofieb.dk, bliver du registreret som kunde. De personlige oplysninger, der registreres, er: navn, adresse, telefonnummer og e-mail. www.sofieb.dk registrerer desuden alternativ leveringsadresse, hvis du indtaster en sådan i forbindelse med købet.

Oplysningerne opbevares minimum i fem år, idet bogføringsloven stiller krav om opbevaring af regnskabsmateriale i fem år. Oplysningerne hverken opbevares eller transmitteres krypteret.

Det er frivilligt om du som køber ønsker at give www.sofieb.dk de ønskede oplysninger, men www.sofieb.dk er i så fald berettiget til at afvise betjening af køber. Køber kan til enhver tid få udskrift af de hos www.sofieb.dk registrerede persondataoplysninger på køber.

Når du køber på sofieb.dk giver jeg dig samtidig mulighed for at skrive dig op til mit nyhedsbrev (du skal vinge af), som du altid kan afmelde dig (tryk UNSUBSCRIBE nederst i mailen).

Nyhedsbrevslisterne opbevares af MailChimp (din e-mailadresse) og de andre personlige oplysninger , der ligger på min hjemmeside, bliver gemt af WordPress. WordPress er koblet op med Nets, Woocommerce og Stripe/epay, der sørger for betaling ved køb på min hjemmeside. Jeg bruger desuden Sensei til mine online videoer og videokurser, som også er en del af wordpress. Og jeg er i kontakt med dem ang. GDPR’en for at få en bekræftelse på brug af din mailoplysninger.

E-mail-adressen og telefonnummeret, som jeg modtager via www.sofieb.dk i forbindelse med køb benytter jeg når jeg skal i kontakt med dig som kunde til både facebook-grupper og direkte kontakt i forbindelse med aftaler, aflysning af timer mv. Disse oplysninger er udelukkende til brug i Sofieb og bliver ikke videregivet til 3. part.

Når jeg bruger billeder på de sociale medier (SoMe) har jeg sikret mig, at den eller de personer, der indgår på billedet/videoerne har givet deres samtykke.

Jeg samler også informationer og statistik via Google Analytics og Facebook.

Hjemmesiden www.sofieb.dk drives af

Virksomhed: sofieb v/Ann Sofie D. L. Bækgaard
CVR: 3403 6004
TLF: +45 2674 9182
E-mail: mail@sofieb.dk
Adresse: Rosenkæret 13
By: 2860 Søborg

Forbehold for ændringer

www.sofieb.dk forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for dette website.

Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret, om der er sket ændringer.

Links

PBS – Pengeinstitutternes Betalings Service www.pbs.dk
FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk
Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk